Výrobky s ukončenou životností

 

Životní prostředí – výrobky s ukončenou životností

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech. Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

 

Společnost SIMIX, spol. s.r.o. zajišťuje v rámci individuálního plnění zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel je mají možnost bezplatně odevzdat v místě prodeje (adresa: Sekaninova 18, 128 00 Praha 2 a V. P. Čkalova 22/784, 160 00 Praha 6 a to v pracovní době od 8:00 do 17:00). Informaci o místě zpětného odběru získáte na emailu: simix@simix.cznebo telefonním čísle: 222 956 066. Více informací o zpětném odběru naleznete na internetové adrese www.zpetnyodber.eunebo na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz.

 

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/…kace/aba.nsfje společnost SIMIX, spol. s.r.o. zapsána v Seznamu výrobců baterií a akumulátorů.

Recyklace pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a vyhláškou č. 248/2015 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru. Náklady dle zákona č. 185/2001 Sb., § 38a odst. 5 činí 1 až 3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny.

 

V současné době můžete použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru v rámci naší prodejní sítě na adrese: Sekaninova 18, 128 00 Praha 2 a V. P. Čkalova 22/784, 160 00 Praha 6 a to v pracovní době od 8:00 do 17:00.

 
Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/…ace/azop.nsfje společnost SIMIX, spol. s.r.o. zapsána v Seznamu povinných osob.

 

prémiové značky

V nabídce máme vozidla až 29 výrobců.

Odběr novinek

* Odběr lze kdykoliv v budoucnu zrušit.